kim jest broker

Broker (B) – wyspecjalizowany pośrednik mogący reprezentować Klienta po otrzymaniu od niego pełnomocnictwa wobec wszystkich Zakładów Ubezpieczeń (ZU).

Kto może być brokerem – osoba cywilna lub prawna, która zdała egzamin i posiadająca ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej